Werken bij de politie

De politie speelt verschillende rollen in onze samenleving en ze zijn allemaal even essentieel. Je kan zowel op federaal als lokaal niveau aan de slag als lid van het operationeel kader of als burgerpersoneel (CALog). De leden van het operationeel kader, de politieambtenaren, hebben specifieke bevoegdheden en staan in voor het politiewerk. Het burgerpersoneel voert administratieve en/of logistieke taken uit.

Bij de politie wordt er een onderscheid gemaakt tussen interne en externe vacatures. Bij interne vacatures kunnen enkel medewerkers die reeds bij de politie werken, mobiliteit maken. Hier kunnen dus geen externen aan deelnemen. Externen kunnen uiteraard wel deelnemen wanneer functies extern worden opengesteld. Of het om een interne of externe vacature gaat, zal steeds vermeld worden. 

Heb je interesse om bij de politie te werken? Dan kan je voor meer informatie terecht op de website www.jobpol.be. Check ook zeker onze zonepagina op jobpol! 

Voor meer informatie over onze vacatures kan je contact opnemen met de dienst Mensen & Middelen Personeel (pz.neteland.personeel@police.belgium.eu). Voor meer algemene info over het politieberoep en de selectieproeven kan je contact opnemen met één van onze contactpunten rekrutering.