Wat als je slachtoffer bent van partner- of familiaal geweld (intrafamiliaal geweld)?

Geweld meemaken in je relatie of familie is heel ingrijpend: gevoelens van verdriet, angst, kwaadheid, maar ook gevoelens van hoop, nodig zijn en nodig hebben, nog graag zien, … wisselen elkaar af. Maar je beseft ook dat dit niet kan blijven duren. Je voelt dat je iets moet doen om het geweld te stoppen.

Beslissen wat je in deze situatie best doet, is niet eenvoudig. Gelukkig zijn er een aantal organisaties die je hierbij kunnen helpen:

  • Voor hulpverlening kan je terecht bij het CAW: www.caw.be. Ook als je de relatie nog een kans wil geven en samen wil werken rond het geweld.
  • Voor juridische informatie en informatie over huisvesting kan je bij het OCMW van je gemeente terecht.
  • 1712 is een hulplijn voor elke burger die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling. Ervaren hulpverleners van de centra voor algemeen welzijnswerk en de vertrouwenscentra kindermishandeling staan je bij. Ze geven je informatie en advies of verwijzen je door naar verdere hulp. Bel 1712 of ga naar hun website www.1712.be.
  • Is er sprake van geweld bij kinderen? Neem zeker ook contact op met het vertrouwenscentrum kindermishandeling: www.kindermishandeling.be.
  • Voor meer informatie over partner- of familiaal geweld kan je terecht op deze websites:

Let op! In een levensbedreigende situatie: bel de politie op het nummer 101. Voor dringende medische hulp: bel het noodnummer 112.

Als je aangifte wil doen van geweld, kan je terecht op één van onze kantoren. Klik hier voor meer informatie omtrent onze kantoren. Binnen ons korps hebben wij ook enkele medewerkers die gespecialiseerd zijn in intrafamiliaal geweld. Wil je gespecialiseerde hulp? Neem telefonisch contact op via het algemeen nummer 014 244 200 en vraag naar het team slachtofferbejegening - jeugd en gezin.

Wanneer er verwondingen zijn, raden we je aan om deze te laten vaststellen door een dokter. Zelfs als je nog geen aangifte wil doen, kan je aan je dokter een medisch attest vragen als bewijs van je verwondingen. Indien je later alsnog aangifte wil doen, kan je dit attest meteen aan je aangifte toevoegen.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 014 244 200.