Ik ben identiteitsdocumenten kwijt. Wat doe ik best zo snel mogelijk?

Elk verlies of elke diefstal van een identiteitskaart of paspoort moet meteen aan de politie gemeld worden. De politie zal dit dan meteen seinen en je een tijdelijk attest geven. Nieuw is dat je geen pasfoto meer moet meebrengen naar het politiekantoor. Als de foto op je paspoort of identiteitskaart nog voldoende gelijkend was, wordt deze foto automatisch vanuit het rijksregister op je tijdelijk attest geplaatst.

Dit attest is geldig voor een periode van 3 maanden maar geldt enkel in België. Indien je naar het buitenland gaat, moet je een voorlopige identiteitskaart op de dienst bevolking van je gemeente aanvragen.

Na de aangifte zal de dienst bevolking van je stad of gemeente automatisch de procedure tot vernieuwing van je identiteitskaart opstarten. Je ontvangt van hen een bericht waarin je gevraagd wordt een pasfoto binnen te brengen voor je nieuwe identiteitskaart. Zodra deze klaar is, zal je opnieuw uitgenodigd worden. Opgelet! Je dient dan in het bezit te zijn van het attest uitgereikt door de politiedienst waar je aangifte deed.

Als je niet meteen aangifte kan doen bij de politie, kan je telefonisch contact opnemen met DOCSTOP op het nummer 00800 2123 2123 of de helpdesk van het Rijksregister +32 2 518 2123 om de elektronische functie van je kaart te laten blokkeren. Zorg er wel voor dat je nadien nog aangifte doet bij de politie.

Als je je oude identiteitskaart terugvindt, moet je dit meteen aan de politie doorgeven. Zo kan de politie jouw melding van verlies of diefstal ontseinen.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 014 244 200.