BIN Einde

Het nog op te richten BIN Einde omvat de straten tussen de N71 , het natuurgebied  Hoeverdijk , de spoorweg en het Einde (inbegrepen). Voor info : pz.lommel.bin@police.belgiom.eu

Meer informatie over het BIN-Lommel via de startpagina/vragen/buurtinformatienetwerken(BIN)