BIN Wijerken

Het nog op te richten BIN Wijerken omvat de straten tussen het natuurgebied Sahara , het sportcomplex De Soeverein , de Lepelstraat , de Adelberg en de Molsekiezel. Voor info : pz.lommel.bin@police.belgium.eu

Meer informatie over het BIN-Lommel via de startpagina/vragen/buurtinformatienetwerken(BIN)