22 februari : Europese dag van het slachtoffer

Het Welzijnsteam-Limburg brengt onder de aandacht : 22 februari: Europese dag van het slachtoffer 

 

Dag van het slachtoffer

Wist je dat…

 • verschillende partners binnen Limburg met elkaar verbonden zijn door het welzijnsteam
 • met veel gedrevenheid slachtofferzorg permanent in beeld is bij hen (www.slachtofferzorg.be)
 • totaal verschillende diensten zo kennis en noden bij elkaar leggen van waaruit ze ook een  beleidsadviserende rol opnemen.
 • casusbesprekingen onze dagelijkse samenwerking optimaliseert
 • ieder van ons zijn steentje kan bijdragen aan herstel. Het is maar hoe je het bekijkt!

Deze diensten die tweemaandelijks samen zitten voor uitwisseling, sensibilisering en ervaringsgerichte groei zijn: 

 • Afdeling Justitie en Handhaving, Justitiehuizen, Dienst Slachtofferonthaal Hasselt en Tongeren (www.vlaanderen.be/slachtofferonthaal)
 • Slachtofferbejegenaars van de 14 lokale politiezones en van de federale politie Limburg
 • Slachtofferhulp (www.CAW.be)
 • Team Intrafamiliaal geweld – CAW  
 • Moderator (herstelrecht en bemiddelingsdienst) www.moderator.be 
 • BAAL (bureau Alternatieve Afhandeling Limburg www.baallimburg.be 

Labels