Aangepaste verkeersituatie Lommel centrum

Vanaf maandag 27/01/2020 zal de verkeerssituatie in het Dorp wijzigen. De zuidelijke kant van het Dorp zal open gesteld worden voor het verkeer komende vanuit de Vreyshorring richting het kruispunt Lepelstraat/Kerkstraat/Einderpad. De Molsekiezel zal ter hoogte van café de kroon afgesloten zijn.

In de bijlage kan je een situatieplan raadplegen. De groene pijlen in de Molsekiezel en de Gasstraat, die een dubbele richting aanduiden, zullen pas in de latere fase 4B in voegen gaan.

Bijlage