Aangiftes via Police-on-web

De Geïntegreerde Politie wenst de mogelijkheden inzake online aangifte via de website Police-on-Web tijdelijk uit te breiden om een onthaal te garanderen mits naleving van de COVID-19 maatregelen. Het gaat om een bijkomende mogelijkheid om niet-dringende aangiftes online af te leggen of om zich naar het commissariaat te begeven. Police-on-Web wordt reeds gebruikt om niet dringende aangiftes te doen.
Het College van procureurs-generaal heeft zich akkoord verklaard met de Er zal een tijdelijk uitbreiding worden gedaan om via Police-On-Web aangiftes te doen van geweld, oplichting (al dan niet via internet) en verlies van voorwerpen of documenten.

https://www.politie.be/nl/e-loket