Dierenpolitie

Sinds een aantal jaren is er binnen de Lommelse politie een “Dierenpolitie” actief, waar toezicht wordt gehouden op het dierenwelzijn.

Dit blijkt nodig, want in 2020 kwamen meerdere meldingen inzake verwaarloosde of mishandelde dieren binnen. Om hierop een antwoord te kunnen bieden is er een inspecteur opgeleid om klachten inzake dierenwelzijn te onderzoeken. Klachten in dit kader worden steeds opgevolgd en toegewezen, ofwel naar de wijkinspecteurs, ofwel aan de inspecteur “Dierenpolitie”. Indien de klachten gegrond blijken, wordt er proces verbaal opgesteld.

dieren

In feite kan elke politieambtenaar op het vlak van “Dierenpolitie” optreden aangezien iedereen bevoegd is. We hebben er echter voor geopteerd om één medewerker te specialiseren in dit thema. 

Wanneer er een melding van dierenverwaarlozing of mishandeling binnenkomst, dan wordt deze in eerste instantie (wanneer het dringend is) afgehandeld door een interventieploeg of door de wijkinspecteur. De inspecteur “Dierenpolitie” adviseert hen, en volgt de dossiers verder op. Wanneer nodig gaat hij zelf ter plaatse.

Er wordt tevens nauw samengewerkt met de Dierenarts – Inspecteur van de Federale overheid.  Ook zij voeren inspecties uit en onderzoeken klachten. 

Wenst u een melding te maken ivm verwaarloosde of mishandelde dieren. Dat kan via een mail naar PZ.Lommel@police.belgium.eu , een telefoontje naar de dienst 101 in dringende gevallen, of surf naar deze site.