Opgelet: Een nieuwe fietsstraat in Lommel vanaf 03/07/2019.

Vanaf morgen 03/07/2019 is de Rijkschoolstraat en Molenstraat vanaf de Rijksschoolstraat tot aan de Koning Albertlaan een fietsstraat.

Hieronder even een overzicht van de algemene wetgeving over de fietsstraat (Artikel 22 novies van het K.B. 01/12/1975):

In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur.

De wet toegepast op de situatie Rijksschoolstraat en Molenstraat:

  • De Rijksschoolstraat en de Molenstraat zijn éénrichtingsstraten, maar fietsers mogen in twee richtingen. Fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan gebruiken.
  • Je mag met de auto een fietsstraat inrijden, maar aan maximum 30 km/u. Deze snelheidsbeperking geldt niet alleen voor auto's, maar voor alle weggebruikers.
  • Rij je met een auto of ander motorvoertuig door een fietsstraat, haal dan geen fietsers in.

Wat extra is in de Rijksschoolstraat en Molenstraat:

  • In deze specifiek fietsstraten geldt een parkeerverbod, dat is niet in elke fietsstraat het geval.