Persbericht: Blauwalgen in kanaal naar Beverlo

Noodplanning en crisisbeheer logo

 

Op het kanaal naar Beverlo werden drijflagen waargenomen. Na staalname bevestigt de VMM de aanwezigheid van toxische blauwalgen in het kanaal naar Beverlo vanaf de aansluiting met het kanaal Bocholt-Herentals (grondgebied Lommel) tot de ophaalbrug NV Nyrstar (grondgebied Balen, provincie Antwerpen).

Blauwalgen vormen een potentieel risico voor de volksgezondheid en kunnen schadelijk zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Ook het besproeien van gewassen houdt een risico in aangezien de toxische stoffen lange tijd op de gewassen aanwezig blijven en de verstuivingswolk bij besproeiing hinderlijk kan zijn voor omwonenden.

Blauwalgen kunnen o.a. huidirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten veroorzaken. Hierdoor is alle contact met besmet water door mens en dier te vermijden. Meer informatie over blauwalgen kan je terugvinden op de website van VMM: www.blauwalgen.be

Captatie- en recreatieverbod

In overleg met de waarnemend gouverneur van Antwerpen gelden vanaf vandaag volgende maatregelen op het kanaal naar Beverlo voor het traject vanaf de aansluiting van het kanaal Bocholt-Herentals in Lommel tot de ophaalbrug van NV Nyrstar in Balen:

- Binnen een straal van 100 meter van de drijflaag is het verboden om water te capteren voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee;

- Binnen een straal van 100 meter van de drijflaag is elke vorm van zachte recreatie verboden. Met zachte recreatie wordt o.a. kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden,… bedoeld. Pleziervaart valt buiten zachte recreatie.

Dit verbod is een aanvullend besluit. Het geldende captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen blijft behouden, evenals het geldende captatie- en recreatieverbod op het Kanaal Bocholt-Herentals. Meer informatie is terug te vinden op de website www.crisis-limburg.be 

Verder herinner ik aan het algemeen zwemverbod in deze waterlopen.

Herman Reynders

Gouverneur Limburg