Persbericht: Captatieverbod Limburg

Foto van het Logo van de cel noodplanning en crisisbeheer

Donderdag 4 juli 2019

De nasleep van de droogte in 2018 heeft een duidelijk effect op onze waterlopen. Het peil van beken en rivieren was nog niet voldoende hersteld, toen afgelopen week een hittegolf ervoor zorgde dat de peilen verder daalden. Deze bevindingen werden gestaafd door objectieve metingen die de provinciale dienst Water en Domeinen frequent uitvoert. Met de geringe verwachte neerslag is het niet uit te sluiten dat meer maatregelen zullen volgen.

Samen met de experten in het Limburgs droogte-overleg houd ik ook deze zomer de vinger aan de pols. Na het Limburgs droogte-overleg op 4/7/2019 en in samenspraak met de gouverneur van Antwerpen, zijn we deze voormiddag tot het besluit gekomen dat een bijzondere maatregel zich opdringt.

Lees het volledige bericht in de folder in bijlage.

Bijlage