Politie Lommel gaat digitaal

Foto van een politieagent op zijn smartphone

Veilig, snel en mobiel politiewerken is een feit

Je ziet ons binnenkort tijdens een interventie op ons GSM toestel werken…Wij leggen even uit waarom.

Sinds enkele weken kunnen personeelsleden van de politiezone Lommel mobiel werken op het terrein via de nieuwe tool FOCUS@GPI. De app is revolutionair voor het politiewerk want dankzij deze tool is het mogelijk om snel en efficiënt informatie te raadplegen. Politie inspecteurs kunnen alle mogelijke info opzoeken, communiceren en taken uitvoeren met één app op hun smart phone. Onze politiemedewerkers kunnen er alle mogelijke databanken mee raadplegen samen in één digitaal platform.

Een ander voorbeeld is de incidenten-app. Die toont ons in real time wat er gaande is op het terrein, met informatie recht vanuit de dispatchingcentrale.

Ook de dagelijkse briefing, die vroeger ’s ochtends in een Powerpoint stond, is nu gewoon in de app te vinden. Die bevat ook alle contactgegevens van collega’s met wie via de app beveiligd kan worden gecommuniceerd.