Missie, visie en waarden

Wij geloven in een gemeenschapsgerichte, kwalitatieve politiezorg die bijdraagt tot veiligheid en leefbaarheid.

De korpsmissie, -visie en - waarden werden voorafgaand aan de opmaak van het eerste zonaal veiligheidsplan in de schoot van het beleidsondersteuningsteam vastgelegd. De belanghebbende partijen werden toen bevraagd, en er werd zo veel mogelijk met hun verwachtingen rekening gehouden. Tot op heden dekken M- V- W nog steeds de "lading", alhoewel wij er van overtuigd zijn dat ze nog beter intern en extern kunnen worden uitgedragen.