Werken bij de politie

Werken bij de lokale politie? Dit moet je weten!

Bij de lokale politie kan je tewerkgesteld zijn als politieambtenaar of als burgerpersoneel.

De politieambtenaren (operationeel kader) hebben specifieke bevoegdheden en staan in voor het 'echte' politiewerk. Het burgerpersoneel wordt tewerkgesteld in het administratief en logistieke kader (CALog) en zijn dan ook belast met de uitvoering van administratieve en/of logistieke taken.

Het operationeel kader bestaat uit:

 • Hulpkader: agent;
 • Basiskader: inspecteur;
 • Middenkader: hoofdinspecteur;
 • Officierenkader: commissaris en hoofdcommissaris.

Het administratief en logistieke kader (CALog) bestaat uit:

 • Niveau D: bediende/arbeider;
 • Niveau C: assistent;
 • Niveau B: consulent;
 • Niveau A: adviseur.

Solliciteren?
Er worden geen personeelsleden rechtstreeks aangeworven bij de lokale politie met uitzondering van tijdelijke vervangingen van burgerpersoneel en onder bepaalde omstandigheden agenten van politie.
Alle personeelsleden worden aangeworven via de centrale werving te Brussel bij de Federale Politie. Ben je geïnteresseerd om bij ons te komen werken dan kan je voor alle gedetailleerde informatie terecht op de website van www.jobpol.be.

Toelatingsvoorwaarden :
Het operationeel personeelslid moet alvast voldoen aan volgende minimuum voorwaarden :

 • Belgische nationaliteit hebben bij aanvang van de selectieprocedure
 • Min.leeftijd 18j. (laatstejaarsstudenten vanaf 17j. mits attest van de directie van de school)
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B bij aanvang van de opleiding (manuele versnelling)
 • Aflevering van een bewijs van goed gedrag en zeden
 • In goede fysieke en gezonde conditie zijn

Ook het burgerpersoneel moet voldoen aan een aantal minimum voorwaarden, zoals:

 • Belgische nationaliteit hebben of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • Min.leeftijd 18j. bij indiensttreding
 • Aflevering van een bewijs van goed gedrag en zeden
 • In goede gezondheid zijn
 • Slagen in de selectieproeven

Selectiemodaliteiten :
Het verloop van de selectieketen van het operationeel personeelslid:

 1. Cognitieve vaardigheden
 2. Persoonlijkheidsproef
 3. Controle fysieke en medische geschiktheid
 4. Antecedentenonderzoek
 5. Interview met een selectiecommissie
 6. Inschrijving op de wervingsreserve
 7. Aanwerving in een politieschool
 8. Medische controle - onderzoek
 9. Start opleiding

Voor verdere details en uitgebreide informatie in verband met de selectiemodaliteiten kan u alles terugvinden op de website van www.jobpol.be

Om aangeworven te kunnen worden als burgerpersoneel (CALog) moet men slagen in de selectieproeven specifiek verbonden aan de functie. Deze proeven zijn verschillend en bepaald per niveau. Je kan deze terugvinden op www.jobpol.be