Zonaal veiligheidsplan

De prioriteiten en aandachtspunten van onze politiezone zijn vastgelegd in het zonaal veiligheidsplan.

In het zonaal veiligheidsplan worden de strategische doelstellingen voor de komende vier jaar vastgelegd. De zonale veiligheidsraad heeft dit plan voor de periode 2014 - 2017 opgemaakt, het plan werd echter verlengd tot 2019.

De zonale veiligheidsraad bestaat uit volgende leden: