Wat is SaVE?

Project SaVE: Industrie Informatie Netwerk

Het stadsbestuur Lommel en de lokale politie hebben samen met de Lommelse industrie een Industrie Informatie Netwerk (IIN) op poten gezet: SaVE.
Dit letterwoord staat voor samenwerking, veiligheid en economie.

Via e-mail worden afspraken gemaakt, informatie uitgewisseld en preventieve boodschappen verspreid.

Diverse factoren vormden de aanleiding voor de oprichting:

  • diefstallen en criminaliteit aanpakken
  • een preventiemiddel met een minimum aan kosten en inzet van bijkomende middelen creëren
  • een communicatieplatform oprichten tussen politie en industrie
  • een permanent aanspreek- en meldingspunt opzetten en gegevens verzamelen

Een goede communicatie draagt immers bij tot tijdige en efficiënte detectie van onveilige situaties zodat de politie doelgericht kan optreden. Adequate preventie is onontbeerlijk. Het partnership stimuleert om abnormaliteiten onmiddellijk te melden aan de politie zodat de veiligheid van bedrijven verhoogd wordt.

Door het mailverkeer ontstaat er een wederzijdse uitwisseling van info met betrekking tot diefstal gerelateerde feiten. Verdachte situaties en fenomenen als koperdiefstallen, maar ook verdachte voertuigen en karakteristieken van personen kunnen doorgegeven worden aan bedrijven. Bedrijven maken op hun beurt alle relevante info, zo volledig mogelijk, over aan de politie via het mailadres industrie@politie.lommel.be. De politie beoordeelt de relevantie en verspreidt de gegevens indien nodig in de mailgroep.

De politie fungeert als onthaal, coördinatie- en informatiepunt en kan bij eventuele diefstallen een 'buurtonderzoek' via mail in de nabije omgeving uitvoeren. Dit geeft een meerwaarde aan het "standaard" buurtonderzoek, omdat dan niet iedereen bereikbaar is. De informatie wordt verspreid naar de andere bedrijven, maar ook naar de verschillende ploegen. Indien nodig worden extra patrouilles ingezet.

SaVE kan een grote meerwaarde betekenen in het kader van preventie indien alle betrokken partijen meewerken.

! Dit informatienetwerk is niet bestemd voor klachten en dringende oproepen. Die dient men te blijven richten aan noodnummer 101

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 011 39 98 99.