Agenda politieraad 26/05/2020

De vergadering van de politieraad heeft plaats op dinsdag 26 mei 2020 om 18u30 en zal via videoconferentie (Teams) verlopen.

DAGORDE

OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuring notulen politieraad 18 februari 2020
2. Jaarrekening 2019
3. Dringende externe werving CALog niveau C (2) – bekrachtiging

GESLOTEN ZITTING

4. Benoeming inspecteur van politie – lokale recherche (2)
5. Ontslag van ambtswege inspecteur van politie
6. Bijzonder rekenplichtige

OPENBARE ZITTING

7. Vacantstelling mobiliteit en aspirantenmobiliteit
8. Varia

U kan de agenda ook raadplegen op deze pagina van onze website.

Bijlage