Een kind ziet meer dan je denkt…

Politiezone HANO doet op 19 november 2021 mee aan de witte lintjescampagne. Deze staat dit jaar in het teken van de problematische gevolgen van intrafamiliaal geweld op kinderen. Want kinderen horen en zien veel meer dan we denken.

Foto

Een kind is vaak getuige van de gewelddaden gepleegd op één van de ouders. Deze kinderen worden zelden erkend als slachtoffer en worden vaak over het hoofd gezien bij het nemen van de juiste maatregelen. Getuige zijn van geweld op een jonge leeftijd heeft verstrekkende gevolgen. Het is belangrijk om kinderen als getuigen van intrafamiliaal geweld te erkennen. Het kind dient centraal te staan in de preventie, detectie en hulpverlening van intrafamiliaal geweld.

Wanneer er sprake is van huiselijk geweld zijn kinderen vaak stille getuige. De effecten hiervan zijn niet te onderschatten. De hulpverlening wil daarom meer aandacht voor de kinderen. Hiervoor zijn er heel wat mogelijkheden om kinderen te helpen om het geweld te begrijpen en te verwerken. Dit aan de hand van specifieke tools: spelletjes, popjes, gevoelskaarten, …. Er wordt steeds in dialoog gegaan met het kind. 

De hulpverleners partnergeweld zijn op zoek naar manieren om politiediensten, huisartsen, ziekenhuizen, … te sensibiliseren. De politie heeft ook meer en meer aandacht om situaties met partnergeweld zo goed mogelijk aan te pakken om te voorkomen dat daders hervallen. Vandaar dat wij ons als politiedienst inzetten voor de campagne van de witte lintjes op 19 november 2021 die in het teken staat van kinderen als slachtoffer van intrafamiliaal geweld.

Aan ons loket staat een knuffelhond. Deze knuffel zou aan kinderen duidelijk moeten maken dat ze over intrafamiliaal geweld kunnen praten op plaatsen waar ze de knuffelhond tegen komen. Denk hierbij aan CAW, huisartsen, scholen, jeugdbewegingen, politie…