Goedkeuring jaarrekening en begrotingswijziging

Het politiecollege maakt bekend dat de jaarrekening voor het dienstjaar 2020 en de begrotingswijziging nr. 1 voor het dienstjaar 2021 werden goedgekeurd door de politieraad in de zitting van 25 mei 2021.

Eventuele bezwaren dienen gericht te worden aan het politiecollege binnen de 10 dagen te rekenen vanaf heden.