Jaarverslag 2022

Dit verslag geeft een overzicht van projecten en acties waarin onze zone in de loop van 2022 betrokken is geweest. Het geeft een algemeen overzicht van de werking van onze politiezone, ondersteund met cijfermateriaal.

Foto