Politieraad

Algemeen

De politieraad oefent de democratische controle uit op het politiecollege en het binnen de zone gevoerde politiebeleid. De politieraad is belast met het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie en ze bepaalt de personeelsformatie van het lokaal politiekorps.

Samenstelling

De politieraad wordt samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die deel uitmaken van de zone. De verdeelsleutel voor het aantal raadsleden per deelnemende gemeente wordt bepaald door het bevolkingsaantal van de betreffende gemeente.

De politieraad van de politiezone HANO is als volgt samengesteld:

de burgemeesters van Hamont-Achel en Pelt,
de korpschef,
de 5 gemeenteraadsleden van Hamont-Achel,
de 12 gemeenteraadsleden van Pelt
en de secretaris.