Mag ik een ademtest weigeren?

U heeft het recht om 15 minuten te wachten voor de eerste keer dat u blaast; het is verstandig om van dat recht gebruik te maken als u kort voor de test nog alcohol gedronken hebt.

U mag de test echter niet weigeren. Doet u dat toch, dan wordt het resultaat automatisch als 'positief' beschouwd.

S (safe)

Het alcoholgehalte is kleiner dan het wettelijk toegelaten maximum 0,22 mg/liter.

A (alarm)

Het resultaat is positief, d.w.z. het alcoholgehalte is hoger of gelijk aan 0,22 mg/liter maar lager dan 0,35 mg/liter.

Uw rijbewijs wordt voor 3 uur ingehouden door de politie.

P (positief)

Het resultaat is positief, d.w.z. het alcoholgehalte is hoger of gelijk aan 0,35 mg/liter.

  • tussen 0,35 mg/liter en 0,65 mg/liter: uw rijbewijs wordt voor 6 uur ingehouden door de politie
  • hoger dan 0,65 mg/liter: de parketmagistraat wordt verwittigd. Deze kan beslissen om uw rijbewijs onmiddellijk in te trekken (meestal voor 15 dagen).
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 011 44 08 20.