Onze organisatie

De lokale politie van Heusden-Zolder staat voor veiligheid in uw gemeente. Wij trachten dit optimaal te bereiken door handhaving van de openbare orde, verkeershandhaving, opsporing en opheldering van strafbare feiten en door directe hulpverlening bij nood.

Ons politiekorps legt daarom op de eerste plaats de nadruk op professionaliteit en kwaliteit van haar basisfuncties zoals een goed onthaal, een kwalitatieve interventieafhandeling, een professionele wijkwerking in de wijken en buurten, een lokale recherche met resultaat naar de opsporing en opheldering van feiten, een deskundige en efficiënte verkeersdienst, slachtofferbejegening in functie van opvang en begeleiding van slachtoffers,..

Hierbij ondersteunen ook alle niet-operationele diensten onze opdrachten (administratie, logistieke diensten, externe diensten,...).

In de praktijk betekent dit dat we er alles aan doen om zichtbaar en aanspreekbaar aanwezig te zijn in uw gemeente. Wij werken preventief waar het kan en repressief waar het nodig is. Hiervoor beschikt de politiezone over 68 enthousiaste medewerkers die allemaal werken aan een veilige en leefbare omgeving.

We onderzoeken elke aanwijzing die kan leiden tot opheldering van een strafbaar feit en reageren wij uiteraard snel wanneer u onze hulp nodig heeft. De politie van Heusden-Zolder is resultaatgericht en daadkrachtig. Dat wil zeggen dat we een doe-korps zijn met vakkundige politiemensen die kwaliteit leveren.

Meld ons waarvoor u ons nodig heeft en u kunt op ons rekenen. Uw oplettendheid kan ervoor zorgen dat wij snel en op de juiste manier kunnen optreden. Dankzij uw tips kunnen wij bijvoorbeeld een inbreker op heterdaad betrappen en de verdachte direct aanhouden of een verdachte opsporen. Ook kunnen we preventief actie ondernemen door vaker te controleren op hotspots.

Functie van de lokale politie

In navolging van de Wet op de Geïntegreerde Politie van 7 december 1998 wordt de hele functie van de basispolitiezorg in de nieuwe politiestructuur waargenomen door de lokale politie. Deze functie omvat : "alle opdrachten van de bestuurlijke en gerechtelijke politie die noodzakelijk zijn voor het beheer van de lokale gebeurtenissen en fenomenen op het grondgebied van de zone".

De lokale politie staat dus in voor de lokale veiligheid, voor de openbare orde en rechtshandhaving binnen de zone. De kerntaken van de lokale politie zijn : wijkwerking, onthaal, interventie, politionele slachtofferbejegening, lokale opsporing en handhaving van de openbare orde.

Geografische omgeving

Het werkingsgebied van de politiezone omvat de fusiegemeente Heusden-Zolder (Limburg), ontstaan uit de deelgemeenten Heusden en Zolder.

De gemeente heeft een oppervlakte van 5.322 ha en is ingedeeld in 7 wijken :

  • Noord (Hal / Lindeman)
  • Centrum Cité (Berkenbos)
  • Oost (deel Zolder-centrum / Voort)
  • Centrum Zuid (deel Zolder-Centrum)
  • Zuid (Viversel / Bolderberg)
  • West (Eversel / Boekt
  • Centrum Noord (Heusden-Centrum)

Meer informatie over de gemeente Heusden - Zolder

Met ongeveer 34000 inwoners en een oppervlakte van 5.323 ha profileert Heusden-Zolder zich als middelgrote gemeente in West-Limburg.

De aangrenzende gemeenten en politiezones zijn :

  • Beringen/Ham/Tessenderlo (PZ BHT)
  • Houthalen-Helchteren (nu PZ CARMA)
  • Hasselt/Zonhoven/Diepenbeek/Halen/Herk-de-Stad/Lummen (PZ LRH)

Vanaf 01/11/2014 is onze politiezone een samenwerkingsakkoord aangegaan met de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo, voornamelijk op het vlak van interventies.