Terug naar school!

Bij de start van het nieuwe schooljaar gaan heel wat scholieren opnieuw of voor het eerst met de fiets naar school. Wees je ervan bewust dat veel kinderen nog niet zelfzeker zijn in het verkeer en let extra op wanneer je hen tegenkomt. Ouders, leerkrachten, begeleiders en politie hebben een belangrijke voorbeeldfunctie. Als wij het goede voorbeeld geven, nemen kinderen en jongeren dat over.

Onze wijkinspecteurs en gemeenschapswachten staan ook terug op post aan de schoolpoorten om een extra oogje in het zeil te houden. Aarzel zeker niet om hen aan te spreken!

Een verkeersveilige schoolomgeving begint al op de eerste dag, als we allemaal samenwerken maken we er een mooi schooljaar van.

Zone 30

Met deze tips ga je veilig op weg.

 Kinderen en ouders 

1. Zorg voor voldoende zichtbaarheid: 
➜ draag een fluorescerend hesje;  
➜ draag reflecterende arm- en/of beenbanden;  
➜ breng een extra knipperlicht aan op kledij, fiets of rugzak;  
➜ draag opvallende kledij. Donkere kledij valt minder goed op dan licht- of felgekleurde    kledij.

2. Fiets:
➜ wit of geel licht en witte reflector vooraan
➜ rood licht en rode reflector achteraan
➜ gele of oranje reflectoren op de pedalen
➜ twee oranje reflectoren tussen de spaken van elk wiel of een witte reflecterende strook op  de banden
➜ zorg voor reflecterende kledij
➜ controleer of de fiets technisch in orde is (remmen, banden, …)

3. Weg met iPod, mp3 en gsm op de fiets. Je hebt de aandacht nodig op de weg. 
4. Maak oogcontact met de bestuurders, zeker als je wil oversteken of draaien.
5. Vertrek tijdig. Te laat vertrokken: daar komen brokken van.
6. Zoek het veiligste traject naar school en oefen deze route (fiets, te voet).

Andere weggebruikers
1. Let steeds op je snelheid, niet alleen in de directe nabijheid van de school. 
2. Hou voldoende afstand van het voertuig voor je, maar ook van fietsers en voetgangers. 
3. Hou er rekening mee dat je tijdens het schooljaar langer over je traject kan doen.
4. Wees geduldig.
5. Parkeer reglementair!!!

Deze tips zijn ook terug te vinden in onze "Politie- en Preventiekrant", die deze week nog huis-aan-huis bedeeld zal worden. 

cover politierkant september 2020