Jaarverslag

Via het opstellen van een jaarverslag wil de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken op een transparante wijze een overzicht geven van de activiteiten van het afgelopen jaar.

Het is belangrijk dat de burgers en de partners op de hoogte zijn van wat de lokale politie doet en de resultaten die ze bereikt.

2013 kan in veel opzichten gezien worden als een nieuwe start. Er werd een nieuw politiecollege en een nieuwe politieraad geïnstalleerd en de functie van korpschef werd eveneens opengesteld.

De jaarverslagen kan u hieronder raadplegen:

Bijlagen