Onze organisatie

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 185 politiezones, waarvan politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken er één is.

De dagelijkse leiding van onze zone is in handen van de korpschef, hoofdcommissaris van politie Steve Provost. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. Hij staat onder het gezag van het politiecollege.

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in 7 basisfuncties:

  • Wijkwerking,
  • Onthaal,
  • Interventie,
  • Slachtofferbejegening,
  • Lokale recherche,
  • Handhaving openbare orde,
  • Verkeer

Onder deze rubriek vind je onder andere onze missie, visie, waarden en meer informatie over onze bestuursorganen.