Anoniem drugsmeldpunt

Vanaf woensdag 17 april 2019 kan iedereen via het 'anoniem drugsmeldpunt Limburg' telefonisch melding maken van verdachte signalen in verband met criminele drugsproductie in Limburg.

Het voorbije jaar is het aantal dumpingen van drugsafval in de provincie sterk gestegen. De productie van synthetische drugs wordt een steeds groter probleem, met als gevolg ernstige risico's op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieu.

Parket en politie zijn vastberaden om de strijd tegen de criminele drugsproductie op te voeren. Het is immers wenselijk dat dergelijke labo's in een vroeg stadium gedetecteerd worden, zodanig dat dumpingen kunnen voorkomen worden. De burger kan hierbij helpen door melding te maken van verdachte signalen.

Signalen die wijzen op dumping zijn:

 • Vaten, bidons, ... op ongebruikelijke plaatsen;
 • Vreemde chemische geur, bruine vloeistof of witte mist;
 • Achtergelaten bestelwagens of aanhangwagens zonder nummerplaten of met buitenlandse nummerplaten;
 • Een door olie veroorzaakte verkleuring op water;
 • Bestelwagens die zich op ongewone uren in bossen of afgelegen gebieden begeven;
 • Plots afgestorven of verkleurde planten.

Signalen die wijzen op een drugslabo zijn:

 • Stankoverlast door een sterke chemische geur;
 • Witte mist rondom gebouwen;
 • Dichtgemaakte ramen of gordijnen die nooit opengaan;
 • Extra ontluchtingspijpen in een dak;
 • Onduidelijk of een pand bewoond wordt;
 • Nachtelijke bedrijvigheid met bestelwagens of aanhangwagens dicht tegen het gebouw, vaak voorzien van buitenlandse platen;
 • Plots afgestorven of verkleurde planten.

Wie één van deze signalen opmerkt, wordt aangeraden dit onmiddellijk te melden via het nummer 0800 / 20 877. Als men gebruik maakt van het anoniem drugsmeldpunt wordt het nummer van de melder niet geregistreerd, de melding wordt ingesproken en de anonimiteit wordt gegarandeerd. Alle meldingen zullen worden onderzocht en alle signalen verdienen een melding. Aangezien het om veiligheid gaat, geldt "beter één melding teveel, dan één te weinig".

Via de site www.anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be kan je meer informatie terugvinden.