Op naar een propere buurt!

propere buurt

Zwerfvuil en sluikstort zijn op veel plaatsen aanwezig en voelen als erg storend aan. Waar zwerfvuil nog veel met onachtzaamheid en slordigheid te maken heeft, is sluikstorten ook vaak het bewust dumpen van afval omdat men niet wil betalen voor het ophalen en de verwerking ervan. 

Verschillende studies wijzen uit dat zwerfvuil een hoger onveiligheidsgevoel creëert. Achtergelaten vuilnis geeft een negatief imago aan de buurt maar trekt ook andere sluikstorters en ongedierte aan. Buurtbewoners, wandelaars of passanten vinden dit bijzonder onaangenaam. 

Politiezone kanton Borgloon trekt mee ten strijde tegen dit fenomeen.

In de periode van maandag 20/03/2023 tot en met vrijdag 31/03/2023 gaan onze diensten samen met verschillende interne en externe partners controle uitvoeren op zwerfvuil en sluikstort. Deze controles worden uitgevoerd op het volledige grondgebied van de politiezone. Er zal extra toezicht gehouden worden op de plaatsen (hotspots) waar deze vorm van overlast de bovenhand heeft. 

Maar ook jij kan helpen!

Als jij ons de locatie bekendmaakt van een sluikstort, zorgen wij voor de opruiming ervan en gaan wij op zoek naar de overtreder. Op deze manier zijn we op weg naar een propere buurt en kunnen we mogelijke overtreders met een GAS-boete een halt toeroepen.

Meldpunt: pz.loon@police.belgium.eu