Provinciale actie Verlichting zwakke weggebruiker / bromfietser

Jaarlijks gebeuren er heel wat verkeersongevallen met soms slecht zichtbare, zwakke weggebruikers en bromfietsers. Om aan deze problematiek extra aandacht te besteden organiseert de provincie Limburg samen met de Limburgse gemeenten en politiezones de actie ‘Verlichting – zwakke weggebruikers/bromfietsers’ van 29 november tot en met 3 december 2021.

actie verlichting

De herfst en de winter vragen bovendien om extra oplettendheid. De donkere dagen, met vaak grillig, regenachtig weer, bemoeilijken de zichtbaarheid, zeker die van zwakke weggebruikers en bromfietsers. Verlichting en reflecterende kledij zijn geen overbodige luxe, maar van heel groot belang.

Politiecontroles

Om extra aandacht te vestigen op het belang van zichtbaarheid in het donker, organiseert provincie Limburg de provinciale actie ‘Verlichting zwakke weggebruikers en bromfietsers’. Zo zullen de Limburgse politiekorpsen vanaf maandag 29 november tot en met 3 december extra aandacht schenken aan de zichtbaarheid van zwakke weggebruikers en bromfietsers in het verkeer.