PZ kanton Borgloon verspreidt vermissingsfiche om de opsporingen in het kader van verdwijningen te optimaliseren

In 2018 telde PZ kanton Borgloon een 50-tal verdwijningszaken. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de voorgaande jaren. De uitwerking van een uniforme procedure en globale aanpak bleek noodzakelijk om de opsporingshandelingen in het kader van een verdwijning te optimaliseren. HINP Wim Manshoven en collega Nathalie Germeaux  kregen in het kader van hun stage als aspirant-hoofdinspecteur de opdracht om een goede leidraad te ontwikkelen voor een efficiënte aanpak van een verdwijningszaak. Een efficiënte aanpak dient een tijdswinst te genereren die uiteindelijk een positieve afloop van de verdwijning in de hand moet werken.

Zij gingen hiervoor te rade bij andere politiezones, de Cel Vermiste Personen van de Federale Politie en meerdere expertisecentra en kwamen zo op het idee om ook in onze politiezone een vermissingsfiche te lanceren.

In het verleden werd immers meermaals vastgesteld dat belangrijke informatie over de vermiste persoon niet gekend was op het moment van de verdwijning. Denk maar aan specifieke fysieke kenmerken van de vermisten, contactgegevens van familieleden, gebruikte profielen op sociale media, vaak gebruikte vervoersmiddelen of eerdere antecedenten. Dit is vaak cruciale informatie die voor een politiedienst nodig is om de opsporingen doelgericht en efficiënt te laten verlopen. “Het op voorhand verzamelen van belangrijke informatie over een persoon op een ‘vermissingsfiche’ verbetert de informatiedoorstroming naar de politie toe en voorkomt tijdverlies waardoor in de plaats meerdere en bijkomende opsporingshandelingen gesteld kunnen worden”, aldus Rohnny Maes, korpschef a.i van PZ kanton Borgloon.

De politiezone wordt niet alleen geconfronteerd met verdwijningen van minderjarigen of weglopers maar door de algemene vergrijzing in onze samenleving neemt het aantal mensen met dementie toe en stijgt dus ook het aantal verdwijningen van dementerende personen die thuis verblijven of in een zorginstelling. Het grootste gedeelte van deze dementerenden vertoont in kleine of grotere mate dwaalgedrag.

HINP Wim Manshoven van Politiezone kanton Borgloon: “Tijdens mijn stage heb ik de nodige contacten gelegd met alle zorginstellingen in de politiezone.  Wij hebben hen het belang van de vermissingsfiche toegelicht en gevraagd deze fiche in te vullen voor iedere dementerende in hun instelling. Deze dient dan centraal bewaard te worden en overhandigd te worden aan de politie in geval van een verdwijning. Aan familieleden en mantelzorgers van dementerende personen die nog thuis verblijven, vragen wij dan ook deze fiche in te vullen en deze te bewaren in een plastic bewaardoos in de koelkast van de woning, met daarop een klevertje ‘vermissingsfiche’. Een koelkast is terug te vinden in iedere woning en op die manier weten onze interventieploegen onmiddellijk waar zij aan alle nodige informatie kunnen geraken.  Zo wordt in elk geval al minstens 1 uur aan tijd gewonnen. Veel tijd waarin een dwalend persoon al erg ver kan geraken.”

Om de nodige ruchtbaarheid te geven aan het project verdelen de wijkinspecteurs van de politiezone een flyer bij sleutelfiguren in hun wijk, denk maar aan de huisartsen, OCMW’s en andere hulpverleningsinstanties.