Registreer je rookmelders

Vanaf 1 januari 2020 zijn rookmelders verplicht in elke woning. En dat is maar goed ook, want rookmelders redden levens. Meer nog dan vuur, maakt vooral de rook slachtoffers. Net daarom zijn rookmelders van levensbelang: ze waarschuwen bij brand.

Hulpverleningzone Zuid-West Limburg roept op om de geplaatste rookmelders ook te registreren via www.hangrookmelders.be. Met die registratie kunnen zij waardevolle data verzamelen over het aantal rookmelders in Vlaanderen en in hun zone.