Resultaten flexactie in Alken en Kortessem

Dinsdagochtend werd in Alken en Kortessem een gecoördineerde controleactie (zgn. flexactie) uitgevoerd op een handelaar in tweedehandsauto’s en het slopen van wrakken met drie vestigingen te Alken en Kortessem. De controle ging uit van de gemeentebesturen van Alken en Kortessem in het kader van bestuurlijke handhaving. Verschillende inspectiediensten gingen ter plaatse voor onderzoek. De flexactie werd verder ondersteund door het ARIEC en de lokale politie van kanton Borgloon en vond plaats in overleg met het parket.

Op dinsdag 30 maart 2021 in de ochtend werd een controle uitgevoerd op een handelaar in tweedehandsauto’s en het slopen van wrakken met drie vestigingen in de gemeenten Alken en Kortessem. De controle kwam er na signalen van onder meer milieuverontreiniging, valse facturen en het niet-vergund huisvesten van buitenlandse arbeiders.

De controle leidde naar ongeschikte woongelegenheden, waar veelvuldige inbreuken werden vastgesteld: inbreuken op de Vlaamse Codex Wonen, gebreken inzake brandveiligheid, veiligheidsrisico’s en milieuovertredingen. Op basis van de vaststellingen zal de eigenaar aangemaand worden om zijn panden en terreinen in orde te brengen. De diverse adviezen worden ook aan de burgemeesters overgemaakt.

Er werden meerdere inbreuken op de sociale wetgeving vastgesteld. Hiervoor zal een proces-verbaal worden opgesteld.

“Als gemeentebestuur willen we dat de arbeiders in veilige en kwaliteitsvolle panden kunnen werken en verblijven”, legt burgemeester Marc Penxten uit. “We krijgen echter regelmatig signalen over milieu-inbreuken en overtredingen inzake ruimtelijke ordening. Reden waarom we de toestand ter plaatse zijn gaan bekijken. Het is onze taak erop toe te zien dat alle normen en voorschriften inzake woonkwaliteit, brandveiligheid, milieu en ruimtelijke ordening worden nageleefd.”

“Bestuurlijke handhaving is bovendien een belangrijk onderdeel van het zonale veiligheidsplan van onze lokale politiezone. We zetten hier dan ook volop op in”, gaat burgemeester Tom Thijsen verder.

De bestuurlijke controles hebben in het algemeen tot doel te voorkomen dat criminele netwerken en fenomenen als uitbuiting, mensenhandel, grootschalige fraude, witwasconstructies, drugshandel, … zich in het lokale weefsel kunnen nestelen.

Het interdisciplinair controleteam bestond naast de brandweer ook uit het ARIEC, TSW, de RVA, het RIZIV, RSVZ, RSZ, OVAM, de afdeling Handhaving van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid en het droneteam van de Federale Politie. Ploegen van de lokale politie Kanton Borgloon begeleidden de controle. De opgemaakte processen-verbaal zullen worden overgemaakt aan het parket Limburg en het arbeidsauditoraat Antwerpen – afdelingen Hasselt en Tongeren.