Zonaal veiligheidsplan

Sinds 31 oktober 2019 heeft onze politiezone een zonaal veiligheidsplan voor de periode 2020-2025. In dit plan worden ons beleid en onze prioriteiten voor de komende jaren vastgelegd.

In de komende jaren zal onze politiezone prioritair aandacht besteden aan de volgende prioriteiten:

  • Verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid
  • Cybercrime
  • Overlast door sluikstorten/zwerfvuil
  • Aanpak van ondermijnende criminaliteit via bestuurlijke handhaving

Natuurlijk blijven wij via de reguliere werking andere criminaliteitsfenomenen zoals drugs, woninginbraken, IFG en dergelijke opvolgen. Verder zullen wij in onze operationele en interne werking investeren in nieuwe technologieën en digitale toepassingen, die onze werking verder dienen te professionaliseren en ondersteunen.

Het volledige zonaal veiligheidsplan 2020-2025 kan je hier nalezen.