Missie - Visie - Waarden

Onze missie, visie en waarden verwoorden kernachtig welke waarden wij hoog in het vaandel dragen, welke dienstverlening wij willen bieden en hoe we dit aanpakken.

MISSIE

Als fundamentele schakel in de veiligheidsketen, bieden wij onder het gezag van de overheden een kwalitatieve gemeenschapsgerichte en informatiegestuurde politiezorg aan. Bijdragen tot een veilige en leefbare omgeving is onze zorg.

VISIE

Met enthousiaste, bekwame en tevreden medewerkers in een doorzichtige en professionele organisatie streven naar de optimale tevredenheid van burgers, overheden en partners.

Ons korps legt hierbij de nadruk op:

 • zichtbaarheid en aanspreekbaarheid;
 • preventie, repressie en nazorg;
 • probleemoplossend werken in partnership;
 • continu leren en verbeteren;
 • intern en extern gerichte communicatie;
 • flexibiliteit en polyvalentie;
 • gedurfd leiderschap.

WAARDEN

Het succes van onze missie en visie steunt op een optimale bedrijfsvoering. Zeven waarden gelden als richtsnoer voor ons denken en handelen:

 • Permanent beschikbaar zijn we.
 • Openheid kenmerkt ons.
 • Leren doen we voortdurend.
 • Integriteit is onze levenshouding.
 • Teamwork is onze methode.
 • Individuele verantwoordelijkheid nemen we.
 • Eigentijds denken kenmerkt onze dienstverlening.