Welke gegevens dien ik te bezorgen bij de aanvraag van een signalisatievergunning ?

- Naam, adres, telefoonnummer, evt. faxnummer en e-mailadres van de aanvrager

- Naam, adres, telefoonnummer van de uitvoerder, aannemer,… van de werken

- Naam en telefoonnummer (GSM) van de verantwoordelijke voor de signalisatie

- Naam, adres en telefoonnummer van de opdrachtgever van de werken

- Plaats / adres waar de werken uitgevoerd worden

- Korte omschrijving van de werken

- Begin- en einddatum van de werken

- Begin- en einduur van de werken (dag / nacht / doorlopend)

- Signalisatieplan / situatieschets indien van toepassing

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 011 49 44 00.