Bekendmaking begroting 2024

Het Politiecollege van de zone Tongeren-Herstappe maakt bekend dat de begroting van het dienstjaar 2024, vastgesteld door de politieraad in vergadering van 18 december 2023, ter inzage ligt op de financiële dienst vanaf heden tot 4 januari 2024, waar de inwoners er kennis van kunnen nemen.

logo_tongpo