Notulen politieraad

De notulen van de politieraad van 23 oktober 2023 zijn goedgekeurd en kunnen geraadpleegd worden onder de rubriek Downloads.

logo_tongpo