De burgemeester

Wat de bevoegdheid inzake bestuurlijke politie betreft, blijven de burgemeesters bevoegd in hun gemeente of stad. Zij oefenen deze bevoegdheid uit via instructies, of via algemene of bijzondere richtlijnen die aan de korpschef worden verstrekt.

De normerende en de uitvoerende politiebevoegdheden zijn in handen van de gemeenteraad en de burgemeesters van Tongeren en Herstappe.

Het functioneel gezag moeten de burgemeesters delen met de zowel de gerechtelijke als de federale overheden. De politieraad en het politiecollege gaan over de bevoegdheden inzake financiën, patrimonium en personeel.