Het politiecollege

Het politiecollege bestaat uit de burgemeesters Patrick Dewael (Stad Tongeren), Marlutje Jackers (gemeente Herstappe), Geert Luypaert (korpschef) en Luc Houbrechts (secretaris).

De korpschef licht het politiecollege in over alles wat met de werking van de politiezone te maken heeft, en over alle initiatieven die betrekking hebben op het zonale veiligheidsplan. Het politiecollege neemt beslissingen over zowel personeelszaken als financiële en structurele aangelegenheden.

Het politiecollege kan beschouwd worden als het dagelijks bestuur van de politiezone. De burgemeesters oefenen het beheer van het politiekorps uit in het politiecollege.

In principe vergadert het politiecollege 1 keer om de maand.