Onze missie

De lokale politie Tongeren-Herstappe wil, in samenwerking met alle relevante maatschappelijke partners fundamenteel bijdragen tot het bevorderen van de openbare rust, veiligheid en gezondheid van alle burgers in het algemeen en deze van de politiezone Tongeren-Herstappe in het bijzonder door:

  • Het verhogen van het veiligheidsgevoel en de verbetering van de algemene leefkwaliteit
  • De individuele rechten en vrijheden van deze burgers te verzekeren door steeds doordachte en tot het minimum beperkte aanwending van de toevertrouwde macht
  • Als uitvoerend orgaan van onze democratische instellingen op te treden
  • Gemotiveerd, professioneel en onpartijdig personeel
  • In voldoende mate rekening te houden met de behoeften en verwachtingen van de bevolking