Onze waarden

  • Het eerbiedigen en doen eerbiedigen van de individuele rechten en vrijheden van elke burger
  • Het bevorderen van een vreedzame en leefbare samenleving
  • Het bevorderen van een positieve werksfeer onder de medewerkers
  • Een gemeenschapsgerichte politiezorg verzekeren in samenspraak met alle bevoegde partners door:
    • De aanwezigheid van een zichtbare en een aanspreekbare politie in het straatbeeld
    • Een grote professionaliteit van alle medewerkers na te streven
  • Een transparante organisatie met gemotiveerde en flexibele medewerkers met de betrachting de kwaliteit van ons werk voortdurend te verbeteren
  • Blijk geven van volstrekte onpartijdigheid, onkreukbaarheid en integriteit, en bezield zijn door een geest van dienstverlening