https://www.politie.be/5381/ nl Corona - we blijven controleren https://www.politie.be/5381/nieuws/corona-we-blijven-controleren <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-04-13T14:52:11Z">Di 13.04.2021 - 16:52</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="3384"> <div class="field--item"> <a href="https://www.politie.be/5381/sites/5381/files/photos/Corona-nieuws%20%281%29.png"><img class="police-popup-thumbnail img-responsive" data-p="0" src="/5381/sites/5381/files/styles/police_default/public/photos/Corona-nieuws%20%281%29.png?itok=PqA5INt3" width="358" height="300" alt="mondmasker" /> </a> </div> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Corona. Het duurt nu wel erg lang, en we zijn het allemaal beu. Iedereen snakt naar versoepelingen, maar ondertussen blijven de besmettingscijfers erg hoog en gaat ons zorgsysteem gebukt onder zware druk.<br /> De maatregelen zijn er niet voor niks, en we blijven controleren op het naleven ervan. Zo stelden we de afgelopen dagen heel wat inbreuken vast, en werden er boetes uitgeschreven voor flagrante overtredingen.</p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Zo werd er gisteren in <strong>Hoeselt </strong>een feestje opgedoekt na meldingen van buurtbewoners die klaagden over overlast. Ter plaatse kregen we door de 9 aanwezigen heel wat verwijten naar ons hoofd geslingerd, maar dat weerhield ons er niet van gewoon onze job te doen. De 9 kregen elk een boete.</p> <p>Op zondagnamiddag werden 4 inwoners van Maastricht geverbaliseerd nadat zij aangetroffen werden in de ondergrondse mergelgroeves te <strong>Riemst</strong>. Het doolhof van het gangenstelsel is zelfs voor een ervaren grottenloper niet evident, en de toegang tot deze groeves is met reden strikt verboden. Omdat de jongeren hiermee ook nog eens in overtreding waren met de coronamaatregel inzake niet-essentiële grensverplaatsingen, werden er coronaboetes uitgeschreven.</p> <p>Op zaterdag kon er in een bedrijfshal op de Kieleberg te <strong>Bilzen</strong> een samenscholing opgedoekt worden. Controle van de verschillende ruimtes bracht een tiental personen aan het licht die geen gegronde reden konden verzinnen voor hun aanwezigheid.</p> <p>Ook controleren we nog steeds op het respecteren van de avondklok of een correcte toepassing van de mondmaskerverplichting.<br /> Niet omdat we jullie graag “pesten”, maar omdat we deze corona ook hartgrondig beu zijn, en omdat we samen met alle volhouders liefst zo snel mogelijk weer terug naar “het normale leven” willen 😉 <br /> Bedankt aan alle inwoners van onze politiezone die blijven volhouden! </p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="3384"> <div class="police-popup-field field field--name-field-photos field--type-image field--label-hidden field--items" data-id="3384"> </div> </div> </div> Tue, 13 Apr 2021 14:52:11 +0000 Lokale Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst 3384 at https://www.politie.be/5381 Politie vat exhibitionist die mensen lastigvalt in Bilzers stadspark https://www.politie.be/5381/nieuws/politie-vat-exhibitionist-die-mensen-lastigvalt-in-bilzers-stadspark <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-03-30T17:56:31Z">Di 30.03.2021 - 19:56</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="3381"> <div class="field--item"> <a href="https://www.politie.be/5381/sites/5381/files/photos/Echibitionist%2029.03.2021.png"><img class="police-popup-thumbnail img-responsive" data-p="0" src="/5381/sites/5381/files/styles/police_default/public/photos/Echibitionist%2029.03.2021.png?itok=-ak10D1r" width="358" height="300" alt="park" /> </a> </div> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Op maandag 29/03/2021 omstreeks half zeven ’s avonds, werden onze interventieploegen opgeroepen zich te begeven naar het park Haffmans te Bilzen. Hier zou een man seksuele handelingen gesteld hebben in het bijzijn van enkele minderjarigen die aan het nagenieten waren van de eerste warme lentedag. De exhibitionist zou hierbij ook enkele jongeren hebben aangesproken.  </p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Onmiddellijk werd met man en macht gezocht naar de verdachte waarna hij een eindje verderop op de Stationlaan snel bij de kraag gevat kon worden.</p> <p>De 42-jarige man werd gearresteerd en ondertussen konden de andere ploegen 5 slachtoffers van de man identificeren. De 5 werden op het commissariaat opgevangen door de dienst lokale slachtofferhulp, waarna zij een eerste verhoor konden afleggen.</p> <p>Nadat de verdachte vandaag verhoord werd door de politie heeft het parket beslist hem te dagvaarden via de procedure snelrecht. Hij zal zich binnenkort bij de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor de gepleegde feiten. Deze dossierafhandeling kadert in de M-werking van politie en parket, waarbij via lik-op-stuk-afhandeling sterk wordt ingezet op lokale overlastproblemen.</p> <p>Gezien betrokkene illegaal in ons land verbleef, werd ook Dienst Vreemdelingenzaken in kennis gesteld.</p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="3381"> <div class="police-popup-field field field--name-field-photos field--type-image field--label-hidden field--items" data-id="3381"> </div> </div> </div> Tue, 30 Mar 2021 17:56:31 +0000 Lokale Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst 3381 at https://www.politie.be/5381 Geen verzekering, een voorlopig rijbewijs én onder invloed van drugs https://www.politie.be/5381/nieuws/geen-verzekering-een-voorlopig-rijbewijs-en-onder-invloed-van-drugs <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-03-21T11:16:18Z">Zo 21.03.2021 - 12:16</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="3378"> <div class="field--item"> <a href="https://www.politie.be/5381/sites/5381/files/photos/logo_0.JPG"><img class="police-popup-thumbnail img-responsive" data-p="0" src="/5381/sites/5381/files/styles/police_default/public/photos/logo_0.JPG?itok=Vt46-PuM" width="400" height="266" alt="logo lokale politie verkeersactie" /> </a> </div> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Gisteren, zaterdag 20 maart, werd een gerichte verkeersactie in het kader van rijden onder invloed en onaangepaste snelheid georganiseerd. Een leerling-hoofdinspecteur van de Limburgse politieschool (PLOT) mocht de actie coördineren, samen met leden van de projectdiensten van onze lokale politie.<br /> De dispositieven stonden opgesteld op de Rode Kruislaan en Waterstraat in Bilzen, Maastrichtersteenweg in Riemst en Bilzersteenweg in Hoeselt.</p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p><strong>Onder invloed van drugs, zonder verzekering, én slechts in het bezit van een voorlopig rijbewijs</strong></p> <ul> <li>Eén bestuurder trachtte te vluchten net voor hij het controledispositief zou binnenrijden. Hij kon even verderop tot stoppen gedwongen worden. De bestuurder legde een positieve ademtest af met als eindresultaat 0,72 mg/l UAL. Zijn rijbewijs werd ter plaatse onmiddellijk ingetrokken voor 15-dagen.</li> <li>Een andere bestuurder legde eveneens een positieve ademtest af met als eindresultaat 0,87 mg/l UAL. Ook zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.</li> <li>4 bestuurders legden een positieve speekseltest af voor het rijden onder invloed van verdovende middelen (3x THC – 1x COC). Twee bestuurders dienden hiervoor hun rijbewijs voor 15 dagen in te leveren. Twee andere bestuurders konden geen rijbewijs voorleggen. Bij één van hen wees verdere controle uit dat zijn rijbewijs nog op de rechtbank lag wegens een eerdere veroordeling (rijden spijts verval). Hierop werd zijn voertuig op last van het Parket Limburg geïmmobiliseerd totdat betrokkene een geldig rijbewijs na het aflopen van het verval zal kunnen voorleggen. Ook kon deze bestuurder geen geldige verzekering voor het voertuig voorleggen. Ook hiervoor werd een proces-verbaal opgesteld.<br /> Eén van de andere overtreders die een positieve speekseltest aflegden, reed met een voorlopig rijbewijs (leervergunning) en vervoerde daarbij een passagier, terwijl die laatste zelf geen houder was van een geldig rijbewijs (voorwaarden leervergunning). Deze bestuurder kon tevens geen geldig verzekeringsbewijs tonen, waarop het voertuig in beslag genomen werd. Hij reed onder invloed van cannabis.</li> <li>Een bestuurder van een bromfiets bleek niet het juiste kenteken op zijn bromfiets bevestigd te hebben en kon onze diensten geen geldig verzekeringsbewijs tonen. De bromfiets werd op basis van het vermoeden van niet-verzekering in beslag genomen.</li> <li>Een bestuurder was in overtreding met de verlaging van het voertuig (tuning-wetgeving). Er werd een PV opgesteld en betrokkene zal zich ook opnieuw bij een keuringsstation moeten aanbieden voor herkeuring van zijn voertuig.</li> <li>Een bestuurder met een voorlopig rijbewijs (leervergunning) reed zonder vergezeld te zijn van zijn verplichte begeleider. Voor deze bestuurder eindigde de rit ter plaatse en mocht de eigenaar het voertuig komen ophalen.</li> <li>Er werden 5 onmiddellijke inningen opgesteld voor allerhande inbreuken op de wegcode en technische eisen.</li> <li>Er werden 17 waarschuwingen opgesteld inzake inbreuken op de technische eisen van motorvoertuigen of beschadigingen aan het rijbewijs.</li> </ul> <p> </p> <p>Gelijktijdig werden er bemande <strong>snelheidscontroles</strong> uitgevoerd.<br />  </p> <ul> <li>Taunusweg Bilzen (70 km/uur – andere wegen): 266 passanten – 100 voertuigen in overtreding – topsnelheden: 119 km/uur en 126 km/uur. Deze bestuurders komen in aanmerking voor de onmiddellijke intrekking van zijn rijbewijs.</li> <li>Rode Kruislaan Bilzen (70km/uur – andere wegen): 372 passanten – 36 voertuigen geflitst – topsnelheid: 137 km/uur. Deze bestuurder werd ter plaatse geïntercepteerd en diende zijn rijbewijs onmiddellijk in te leveren voor 15 dagen.</li> <li>Maastrichtersteenweg Riemst (70 km/uur – andere wegen): 377 passanten – 35 geflitst – topsnelheid : 101 km/uur</li> <li>Zutendaalweg Bilzen (50 km/u binnen bebouwde kom): 151 passanten – 33 geflitst – topsnelheid : 80 km/uur</li> </ul> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="3378"> <div class="police-popup-field field field--name-field-photos field--type-image field--label-hidden field--items" data-id="3378"> </div> </div> </div> Sun, 21 Mar 2021 11:16:18 +0000 Lokale Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst 3378 at https://www.politie.be/5381 Fietsveilig verkeer https://www.politie.be/5381/nieuws/fietsveilig-verkeer <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-03-20T12:10:38Z">Za 20.03.2021 - 13:10</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="3375"> <div class="field--item"> <a href="https://www.politie.be/5381/sites/5381/files/photos/4.jpg"><img class="police-popup-thumbnail img-responsive" data-p="0" src="/5381/sites/5381/files/styles/police_default/public/photos/4.jpg?itok=83Nij6Lm" width="228" height="300" alt="fietsveilig - bord" /> </a> </div> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Voor het eerst slaan de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) en 188 Vlaamse gemeenten de handen in elkaar voor een gezamenlijke fietsveiligheidscampagne. Fietsers en autobestuurders worden hierbij opgeroepen om extra aandacht te hebben voor elkaar. Zo kunnen we samen de fietsveiligheid verhogen. </p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Meer dan 5.000 campagneborden staan verspreid over de deelnemende gemeenten. Binnen onze politiezone zal je de borden tegenkomen op verschillende locaties in Bilzen.</p> <p>Via de borden wordt aandacht gevraagd voor zes specifieke situaties die gevaarlijk kunnen zijn voor fietsers. We danken jullie, zowel fietser als automobilist, nu al voor die extra aandacht. Hopelijk maak je van die aandacht een automatische reflex. </p> <p>Wil je zelf een gevaarlijke situatie aankaarten, of wil je net een dankjewel zeggen omdat er goed gereageerd werd, dan kan je een berichtje achterlaten <a href="https://www.fietsveilig.be/zes-situaties/">door hier te klikken. </a></p> <p><img alt="banner" data-entity-type="file" data-entity-uuid="ff3be246-9758-4bfe-ab07-9f354d448960" src="/5381/sites/5381/files/images/VSV_Fietsers_FB-share_1200x628px.png" /></p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="3375"> <div class="police-popup-field field field--name-field-photos field--type-image field--label-hidden field--items" data-id="3375"> </div> </div> </div> Sat, 20 Mar 2021 12:10:38 +0000 Lokale Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst 3375 at https://www.politie.be/5381 Vandaag, 14 maart, herdenken we Eddy https://www.politie.be/5381/nieuws/vandaag-14-maart-herdenken-we-eddy <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-03-14T08:07:09Z">Zo 14.03.2021 - 9:07</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="3372"> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Een zondagochtend die begon zoals zovele andere, maar al snel kleurde de dag inktzwart.<br /> Inspecteur Eddy Strijckers moest 11 jaar geleden een noodlottige interventie met zijn leven bekopen. Vandaag laten we het even stil worden... voor hem <img alt="💙" height="16" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t6c/1/16/1f499.png" width="16" /><img alt="🥀" height="16" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/td/1/16/1f940.png" width="16" /></p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p><img alt="in memoriam" data-entity-type="file" data-entity-uuid="f685146d-035e-43ef-9994-4cc692f94718" height="713" src="/5381/sites/5381/files/images/eddy.jpg" width="713" /></p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="3372"></div> </div> Sun, 14 Mar 2021 08:07:09 +0000 Lokale Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst 3372 at https://www.politie.be/5381 Statbel organiseert een officiële enquête in HOESELT https://www.politie.be/5381/nieuws/statbel-organiseert-een-officiele-enquete-in-hoeselt <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-02-10T08:59:20Z">Wo 10.02.2021 - 9:59</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="3288"> <div class="field--item"> <a href="https://www.politie.be/5381/sites/5381/files/photos/Statbel.JPG"><img class="police-popup-thumbnail img-responsive" data-p="0" src="/5381/sites/5381/files/styles/police_default/public/photos/Statbel.JPG?h=b03a2214&amp;itok=lOHok4sb" width="270" height="300" alt="Enquête Statbel" /> </a> </div> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>In de maanden februari tot en met juni 2021 organiseert het Belgische statistiekbureau <em>Statbel </em>een enquête<em> </em>bij een aantal huishoudens in de gemeente HOESELT. </p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>De gestelde vragen gaan o.a. over de levensstandaarden, woonomstandigheden, gezondheid, inkomen enz. De antwoorden zijn van belang voor de opmaak van statistieken en dienen als basisinformatie voor het sociaal beleid in België en Europa.</p> <p>De betrokken huishoudens worden<strong> per brief</strong> op de hoogte gebracht dat een enquêteur hen zal contacteren. Wegens de Corona-pandemie heeft Statbel tijdelijk alle face-to-face interviews opgeschort. De interviews verlopen nu <strong>telefonisch</strong>.</p> <p>Hoe dan ook nemen de uitgenodigde huishoudens <strong>vrijwillig</strong> deel en krijgen een vergoeding van 30 euro ter compensatie van de tijd en energie die ze in de interviews hebben geïnvesteerd.</p> <p>Voor meer info:<br /> Tel. 0800 120 33 (Call Center FOD Economie)<br /> Mail: <a href="mailto:SILC@economie.fgov.be">SILC@economie.fgov.be</a><br /> Https://statbel.fgov.be/silc </p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="3288"> <div class="police-popup-field field field--name-field-photos field--type-image field--label-hidden field--items" data-id="3288"> </div> </div> </div> Wed, 10 Feb 2021 08:59:20 +0000 Lokale Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst 3288 at https://www.politie.be/5381 Ook de politie stipt graag mee! https://www.politie.be/5381/nieuws/ook-de-politie-stipt-graag-mee <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-02-05T10:33:21Z">Vr 5.02.2021 - 11:33</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="3270"> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>De <a href="https://business.facebook.com/hashtag/weektegenpesten?source=feed_text&amp;epa=HASHTAG&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARCJmD9A1W6pNJZufexxNEL-aC9yQYWnYhW26uCz4rSkGWENxEoRGFHLrAmXdxsgGkvpx5fxpQqNgDhoO8daAIaiqHCUMFKgom5HKsIK-87ED2L9aHAxJ1Yj4mY3-IqtTHdQN6A2dQhp2dr-OxxC039GvrKx5B_yDMASEkZNtMJfHjUC-s0m3tis9IJscffeSzOwA0NMv7dHwJG8d-z8wjBoOitoHk-wlTiSdeHSqGrE6Lw-ZMnEBqSHJERXjjXdw4sBd6d00l32mLsJjXiAsywH1V73Wi0&amp;__tn__=%2ANK-R">#weektegenpesten</a> loopt van 5 tot 12 februari. Wij stippen mee. </p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>4 stippen, 4 afspraken tegen pesten! 👇</p> <p>🔵 Ik vind pesten niet oké!<br /> 🔵 Ik kan erover praten.<br /> 🔵 Ik sluit niemand uit.<br /> 🔵 Ik neem het op voor iemand die gepest wordt.</p> <p><img alt="vier stippen met logo politie" data-entity-type="file" data-entity-uuid="245ecdc5-84d1-441a-a17f-1aaa08882457" src="/5381/sites/5381/files/images/Stip%20It%202021.png" /></p> <p>Meer lezen? Dat doe je op de website <a href="https://kieskleurtegenpesten.be/de-week">Kies Kleur tegen Pesten</a></p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="3270"></div> </div> Fri, 05 Feb 2021 10:33:20 +0000 Lokale Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst 3270 at https://www.politie.be/5381 Ga in automodus voor je rijdt! https://www.politie.be/5381/nieuws/ga-in-automodus-voor-je-rijdt <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-02-02T09:02:20Z">Di 2.02.2021 - 10:02</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="3255"> <div class="field--item"> <a href="https://www.politie.be/5381/sites/5381/files/photos/vsv_automodus_fb-share_1200x628px3.jpg"><img class="police-popup-thumbnail img-responsive" data-p="0" src="/5381/sites/5381/files/styles/police_default/public/photos/vsv_automodus_fb-share_1200x628px3.jpg?itok=CFcX5Vvc" width="400" height="209" alt="Adriaan" /> </a> </div> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Van 1 tot 28 februari loopt een nieuwe campagne tegen gsm-gebruik in het verkeer, en dit in samenwerking met de Vlaamse Overheid. Bekende Vlamingen Dieter Coppens, Tine Embrechts en Adriaan Van den Hoof promoten elk hun manier om in automodus te gaan en zo ongevallen te vermijden. Dat doen ze via 315 wegaffiches verspreid over heel Vlaanderen, in radiospotjes en via berichten op sociale media. </p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Afleiding is één van de grootste oorzaken van ongevallen in het verkeer. Je smartphone is afleider nummer één achter het stuur. De verleiding is groot om iedere binnenkomende melding te checken en elke oproep te beantwoorden. Je denkt al snel dat je anders iets belangrijks zult missen. Terwijl de meeste van je telefoontjes, berichtjes en likes gerust kunnen wachten tot na je rit, want geen enkele melding is een ongeval waard!</p> <p><img alt="Tine Embrechts" data-entity-type="file" data-entity-uuid="ce3d81bb-77a3-4ea3-b6dc-b6f765c2e67c" height="525" src="/5381/sites/5381/files/images/vsv_automodus_baanaffiche_358x238mm_5mmbleed-scaled.jpg" width="789" /></p> <p>De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) benadrukt dat er voor iedereen een passende manier is om in automodus te gaan, al naargelang de situatie:</p> <ul> <li>Smartphone buiten handbereik: bijvoorbeeld in het handschoenkastje of in je handtas.</li> <li>Smartphone op “niet storen”: de “niet storen”-functie houdt binnenkomende berichten en oproepen tegen. Je kunt ervoor kiezen om oproepen van favorieten toch door te laten komen en functies als GPS en muziek nog te blijven gebruiken.</li> <li>Smartphone op stil: zo word je niet afgeleid door binnenkomende meldingen. Je GPS en muziek kun je blijven gebruiken.</li> </ul> <p>Ga in automodus voor je rijdt! Zet je gsm op stil, op ‘niet storen’ of leg hem gewoon buiten handbereik. Beloof het ook op <a href="http://www.beloofd.be">www.beloofd.be</a>! </p> <p>Meer lezen? Check <a href="www.vsv.be">www.vsv.be</a></p> </div> <div class="field field--name-field-video field--type-video-embed-field field--label-hidden field--item"><div class="video-embed-field-provider-youtube video-embed-field-responsive-video form-group"><div class="cookie-compliance-render-placeholder" id="_430e0083bb8ff06e54f8800ea80f57a" data-type="video_embed_field" data-height="480" data-width="854" data-autoplay="" data-provider="youtube" data-url="https://www.youtube.com/watch?v=lnsl33NZ8es&amp;feature=emb_logo" data-cookiecategory="media"><div class="video-embed-field-provider-youtube video-embed-field-cookie-compliance--thumb video-embed-field-cookie-compliance form-group"><div width="854" height="480" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"> <div class="video-embed-field-cookie-compliance__thumbnail"> <span class="video-embed-field-cookie-compliance__thumbnail__play-icon"> <svg id="no_video" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 144.81 144.81"><path style="fill:#fff" d="M105.09 54.45v-5.52a6.39 6.39 0 00-6.39-6.39H27.47A6.47 6.47 0 0021 49v51.7a6.39 6.39 0 006.4 6.39h71.25a6.44 6.44 0 006.44-6.44v-46.2z" transform="translate(-1.81 -2)"/><path style="fill:#fff" d="M125.41 23.21A72.4 72.4 0 1023 125.6 72.4 72.4 0 10125.41 23.21zM122.14 121l-14.68-17a9.48 9.48 0 01-3.47 4.4l14.14 16.37A66.85 66.85 0 1130.84 23.54l14 16h7.32l-17-19.41a66.85 66.85 0 0187 100.88z" transform="translate(-1.81 -2)"/><path style="fill:#fff" d="M105 61l17.21-8.19A2.65 2.65 0 01126 55.2v39.42a2.65 2.65 0 01-3.88 2.38L105 88z" transform="translate(-1.81 -2)"/></svg> </span> <img src="/5381/sites/5381/files/video_thumbnails/lnsl33NZ8es.jpg" alt="" class="img-responsive" /> </div> <div class="video-embed-field-cookie-compliance__message overlay-message"> <p><a class="accept-video button" href="#">Klik hier om uw toestemming te geven voor cookies van derden</a><br /> Hier staat ingevoegde content uit een social netwerk dat cookies plaatst. <a href="/5381/cookies">Bekijk ons <strong>cookiebeleid.</strong></a><br /> U kan deze video ook bekijken op <a href="https://www.youtube-nocookie.com/embed/lnsl33NZ8es?autoplay=0&amp;start=0&amp;rel=0">YouTube</a></p> </div> </div> </div> </div></div> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="3255"> <div class="police-popup-field field field--name-field-photos field--type-image field--label-hidden field--items" data-id="3255"> </div> </div> </div> Tue, 02 Feb 2021 09:02:20 +0000 Lokale Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst 3255 at https://www.politie.be/5381 Grens dicht voor niet-essentiële reizen https://www.politie.be/5381/nieuws/grens-dicht-voor-niet-essentiele-reizen <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-01-27T10:04:03Z">Wo 27.01.2021 - 11:04</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="3234"> <div class="field--item"> <a href="https://www.politie.be/5381/sites/5381/files/photos/Verbod%20niet-essenti%C3%ABle%20reizen%20feb21.png"><img class="police-popup-thumbnail img-responsive" data-p="0" src="/5381/sites/5381/files/styles/police_default/public/photos/Verbod%20niet-essenti%C3%ABle%20reizen%20feb21.png?itok=7fe6iDlZ" width="358" height="300" alt="globe" /> </a> </div> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Vandaag, 27 januari, sluit België opnieuw haar grenzen voor alle reizigers die geen gegronde, essentiële reden hebben voor hun verplaatsing. </p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Als meerderjarige grensreiziger wordt je gevraagd een formulier bij je te dragen, de zogenaamde "verklaring op eer". Je vindt het hier in bijlage, of je kan een kijkje nemen binnen deze sectie op de officiële website van de overheid: <a href="https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/">https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/</a><br /> De politie wordt ingezet om deze maatregel te handhaven. </p> <p>Het sluiten van de grenzen roept uiteraard heel wat vragen op. Een antwoord op veel van deze vragen kan je al vinden op bovengenoemde website, of je kan terecht op het telefoonnummer 0800/14 689. </p> <p>Wat wordt precies als een <strong>essentiële reden</strong> beschouwd?</p> <ul> <li>Dwingende gezinsredenen, bv. een kind of partner bezoeken, een huwelijk of een begrafenis van nauwe familie bijwonen</li> <li>Humanitaire redenen, bv. om een medische reden, om een oudere persoon te helpen</li> <li>Studieredenen</li> <li>Inwoners van grensregio’s (Verplaatsingen als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor activiteiten die eveneens in België toegelaten zijn.)</li> <li>Professionele redenen</li> <li>Andere dringende redenen, bv. om te zorgen voor een dier, om te verhuizen</li> </ul> <p>Meer duiding, alsook alle andere maatregelen en alle informatie, kan je vinden op deze <a href="https://www.info-coronavirus.be/nl/">website van de overheid</a></p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="3234"> <div class="police-popup-field field field--name-field-photos field--type-image field--label-hidden field--items" data-id="3234"> </div> </div> <div class="field field--name-field-attachments field--type-file field--label-above"> <div class="field--label">Bijlage</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><div class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-link"><a href="https://www.politie.be/5381/sites/5381/files/attachments/Modeldocument%20Verklaring_op_eer_NL.pdf" type="application/pdf; length=128594" title="Open bestand in new window" target="_blank">Verklaring op eer</a></span><span class="file-extenison-size"> (125.58 KB) </span></div></div> </div> </div> </div> Wed, 27 Jan 2021 10:04:02 +0000 Lokale Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst 3234 at https://www.politie.be/5381 Resultaten weekendactie Veilig Verkeer https://www.politie.be/5381/nieuws/resultaten-weekendactie-veilig-verkeer <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-01-11T10:27:18Z">Ma 11.01.2021 - 11:27</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="3202"> <div class="field--item"> <a href="https://www.politie.be/5381/sites/5381/files/photos/actie.jpg"><img class="police-popup-thumbnail img-responsive" data-p="0" src="/5381/sites/5381/files/styles/police_default/public/photos/actie.jpg?itok=06joy6DE" width="400" height="300" alt="controle" /> </a> </div> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Afgelopen weekend werden er bemande snelheidscontroles en controles in het kader van rijden onder invloed gehouden, dit op het grondgebied van de politiezone Voeren en van politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst. Beide korpsen voerden samen gerichte controles uit op de afrit 1 van de E25 in Moelingen (Voeren) en de N700 Alden Biesensingel in Bilzen.</p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><ul> <li>10 bestuurders legden een positieve speekseltest af. Hiervan werden – waar mogelijk - de rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken voor 15-dagen.</li> <li>2 bestuurders legden een positieve ademtest af van 0,37 mg/l UAL en 0,79 mg/l UAL. Beide bestuurders dienden hun boetes van 420€ en 1.260€ onmiddellijk te betalen.</li> <li>De bestuurder die 0,79 mg/l UAL blies, reed bovendien tijdens een lopend rijverbod. Na contactname met het Parket Limburg werd zijn voertuig in beslag genomen. De bestuurder werd in het verleden reeds voor dezelfde feiten veroordeeld, doch kon het niet laten een voertuig te besturen. Het Parket Limburg zal verder beslissen wat er met zijn voertuig dient te gebeuren.</li> <li>4 bestuurders konden geen geldig rijbewijs voorleggen. 2 Franse bestuurders zagen hun voertuig getakeld worden, gezien zij niet konden aantonen dat ze effectief over een rijbewijs beschikten. Beide bestuurders reden ook nog eens onder invloed van verdovende middelen. Voor de andere twee bestuurders kwamen de eigenaars van het voertuig ter plaatse. Ook deze eigenaars zullen zich later bij de rechtbank moeten verantwoorden wegens het toevertrouwen van een voertuig aan een persoon dewelke niet in het bezit is van een geldig rijbewijs.</li> <li>1 bestuurder kon geen geldig verzekeringsbewijs tonen waarop zijn voertuig in beslag genomen werd. De bestuurder krijgt nu 15 dagen de tijd om zich in regel te stellen.</li> <li>1 bestuurder zag zijn keuringsbewijs ingetrokken worden wegens allerhande inbreuken op de tuning-wetgeving. De bestuurder zal zijn voertuig eerst moeten laten keuren volgens de geldende richtlijnen, alvorens het voertuig terug in het verkeer gebracht mag worden.</li> <li>7 bestuurders werden in het bezit gevonden van een gebruikershoeveelheid verdovende middelen. De drugs werden allemaal in beslag genomen.</li> <li>Er werden 24 processen-verbaal van waarschuwing uitgeschreven voor technische tekortkomingen aan het voertuig of verouderde/beschadigde rijbewijzen.</li> <li>Er werden 11 onmiddellijke inningen uitgeschreven voor allerhande inbreuken op de wegcode.</li> </ul> <p><img alt="controle" data-entity-type="file" data-entity-uuid="ac8998de-7fa9-46a0-892b-7f5bd7c284c9" height="511" src="/5381/sites/5381/files/images/Alden%20Biesensingel.jpg" width="681" /></p> <p>De bemande snelheidscontroles werden uitgevoerd op de Visésteenweg in Riemst - E25 in Voeren - N700, Rode Kruislaan en Taunusweg in Bilzen. Enkel op de Alden Biesensingel in Bilzen kwamen twee bestuurders in aanmerking voor de onmiddellijke intrekking van hun rijbewijs. Het eerste voertuig passeerde er de radar aan 133 km/uur, het tweede voertuig aan 141 km/uur, alwaar max. 90 km/uur toegelaten is. Deze snelheidsovertredingen werden begaan op een nat wegdek terwijl het zicht er beperkt was tot minder dan 100 meter (nevel &amp; mist). Beide bestuurders zullen zich voor de Politierechtbank mogen verantwoorden.</p> <p> </p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="3202"> <div class="police-popup-field field field--name-field-photos field--type-image field--label-hidden field--items" data-id="3202"> </div> </div> </div> Mon, 11 Jan 2021 10:27:18 +0000 Lokale Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst 3202 at https://www.politie.be/5381