Waarvoor kan ik terecht bij mijn wijkagent?

De wijkinspecteurs staan dicht bij de bevolking.

Een wijkinspecteur gaat meestal alleen op pad. Hij meldt de onregelmatigheden die hij vaststelt en die hem gemeld worden via de verantwoordelijke diensten (vb. slecht wegdek, slechte verlichting, sluikstorten, enz.).

De wijkinspecteur zorgt ook voor jouw veiligheid: alles wat hem of jou verdacht voorkomt, krijgt zijn volle aandacht. Aarzel niet om hem hierover aan te spreken.

Schooltoezicht en controle op adreswijzigingen binnen zijn wijk zijn andere deeltaken van de wijkinspecteur.

Op gerechtelijk vlak voert hij zogenaamde kantschriften of opdrachten van het parket uit.

Tenslotte is hij voor de bevolking een aanspreekpunt waar je terecht kan met vragen over de meest voorkomende, maatschappelijke problemen. De wijkagent zal je in contact brengen met de aangewezen dienst van ons korps of van je gemeente - stadsbestuur.

De kerntaken van de wijkagent zijn:

  • contacten onderhouden met de wijkbewoners
  • toezicht houden tijdens manifestaties zoals kermissen;
  • deelnemen aan wijkvergaderingen;
  • alle nuttige inlichtingen verzamelen over de bijzonderheden en problemen eigen aan een wijk;
  • oplossingen zoeken en bemiddelen bij conflicten tussen buurtbewoners;
  • schooltoezicht houden en adreswijzigingen opvolgen binnen zijn/haar wijk;
  • als tussenpersoon voor het gemeentebestuur optreden naar de buurt toe;
  • op gerechtelijk vlak: uitvoeren van de zogenaamde kantschriften of opdrachten van het parket;
  • gemeentebesturen op de hoogte houden van gebeurtenissen en activiteiten in de wijken.
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 089366800.