Kan ik een kopij krijgen van een bestuursdocument (bv. meldingsfiche of PV)?

Je kan gebruik maken van de wet op openbaarheid van bestuur en een kopie van een bestuursdocument dat in het bezit is van Lokale Politie Maasland aanvragen. Elke gemotiveerde aanvraag wordt afgetoetst aan de wet op de openbaarheid van bestuur. De Lokale Politie Maasland kan enkel inzage of een kopij geven van documenten die niet aan het parket worden overgemaakt, zoals een kopie van een (eigen) melding en bepaalde types PV.

  • Als je aangifte hebt gedaan van strafbare feiten, krijg je steeds een attest van klachtneerlegging mee of wordt dit verstuurd via de post. Ook van je verhoor krijg je één kopie.
  • Heb je om een of andere reden een kopie van het ganse pv nodig? Je kan onderstaand aanvraagformulier opsturen naar onze zone.

Let op! Een kopie van een proces-verbaal dat aan het parket werd overgemaakt, moet je aanvragen bij het Parket van de Procureur des Konings Limburg, afdeling Tongeren, Piepelpoel 12 te 3700 Tongeren.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 089569211.