Jaarverslag 2020

Het jaarverslag van 2020 is een feit. De cijfers bevestigen de continuïteit van onze werking. Er zijn wel enkele opvallende vaststellingen. Zo zien we een sterke stijging op inbreuken van volksgezondheid (corona-inbreuken), aangiftes van oplichting en informaticabedrog. We hebben ook enkele verbeteringen mogen vaststellen in 2020. De kaderwijziging is geoptimaliseerd, we hebben een hervorming gehad van onze interne werving en selectie en we hebben een sterke opstart gehad van onze digitalisering. Al bij al toch een behoorlijk jaar. 

Jaarverslag - analyses

We hebben in 2020 getracht binnen onze mogelijkheden en beperkingen oplossingen te vinden voor de diverse problemen en spanningsvelden die op ons afkwamen. Vooral Corona heeft gezorgd voor een crisismanagement om alles ingevuld te krijgen. Afgaande op de cijfers kunnen we concluderen dat we toch ons best gedaan hebben. 

Dit hadden we nooit kunnen bereiken zonder de inzet en loyauteit van onze medewerkers die elk het beste van zichzelf zijn blijven geven ondanks alle moeilijkheden en bedreigingen die er op hen afkwamen. Hiervoor willen wij hen daar ook oprecht voor danken! Zij hebben er immers voor kunnen zorgen dat onze dienstverlening gewaarborgd bleef in 2020 en dat we samen hebben kunnen blijven bijdragen aan het welzijn en de veiligheid van onze (mede)burgers. 

Hieronder vindt u dan ook het jaarverslag terug van 2020. Wij wensen u veel inkijk- en leesplezier toe.

Jaarverslag 2020 (3.38 MB)