Campagne WEDERZIJDS RESPECT

Een goede relatie tussen burger en veiligheidsberoepen is van groot belang in onze maatschappij. Om een constructieve bijdrage te leveren aan het bevorderen van deze relatie heeft de Algemene Directie Veiligheid & Preventie de campagne Wederzijds Respect ontwikkeld.

Banner veiligheidsberoepen

Campagne "Wederzijds respect"

23 augustus is de lanceringsdatum van de campagne ‘Ken uw veiligheidsberoepen’, onderdeel van de overkoepelende campagne ‘Wederzijds respect’ die op 3 september officieel start met de onthulling van een muurschildering in aanwezigheid van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. De campagne zal minstens een jaar duren. Drijfveer van de campagne is het bevorderen van de relatie tussen burger en veiligheidsberoepen (politie, brandweer, gemeenschapswachten, …). “Wie elkaar (beter) kent, respecteert elkaar meer.” Daarom is de rode draad doorheen de campagne het verbindend werken. 

Met de campagne willen we de spanningen tussen burgers en veiligheidsberoepen counteren door een positief verhaal te brengen met als bouwstenen wederzijds respect, onderlinge kennismaking, open dialoog en vertrouwen.  

De laatste jaren is er een broze relatie tussen veiligheidsbeoefenaars en burgers. Nieuwe protestbewegingen ‘tegen het gezag’ en dus ‘tegen de politie’, versterkt door polarisering en het olievlekeffect op sociale media, hebben een kloof tussen ordediensten en bevolking geslagen. De coronacrisis met strikte maatregelen die de vrijheden van mensen hebben ingeperkt, heeft deze kloof nog verscherpt. De politie, in eerste lijn als handhaver van de maatregelen, botste geregeld op frustratie en onbegrip.  

Elke maand zal er een veiligheidsberoep in the picture staan. In september is de politie als eerste aan de beurt. 

Hét symbool van de campagne ‘Wederzijds respect’ worden ‘de vuistjes’, dé manier om elkaar te begroeten in coronatijden. De vuistjes symboliseren ‘verbinding’. Ze zullen visueel omnipresent zijn (foto’s, posters, sociale media enz.). 

Eén aspect van de campagne is dat burgers – en jongeren in het bijzonder via een TikTok Challenge – zullen worden uitgenodigd om naar politiemensen en andere vertegenwoordigers van veiligheidsberoepen te lopen om hen een vuistje te geven als teken van respect. Om het wederzijdse aspect te benadrukken, kunnen politiemensen ook naar de burger/jongere toestappen en een vuistje geven.  

Voorts zullen praktijken die inspelen op verbinding en het stimuleren van een positieve dialoog in de kijker worden gezet. Ter symbolisering van deze positieve dialoog zal een productiehuis ‘oog-in-oog-gesprekken’ tussen burgers en vertegenwoordigers van de veiligheidsberoepen opnemen.  

Nuttige link 

Op www.besafe.be vindt u meer informatie over de campagne ‘Wederzijds respect’, waaronder campagnemateriaal (o.a. de brochure Veiligheidsberoepen), mooie praktijkvoorbeelden van politie- en veiligheidsberoepen die inspelen op verbinding en het stimuleren van een positieve dialoog.  

 Aansluitend op dit bericht zullen we via de newsletter GPI News naar alle medewerkers van de Geïntegreerde Politie over de campagne ‘Wederzijds respect’ communiceren. Naarmate de campagne evolueert volgen er nog communicaties via newsletter, artikels op PolNews, WiKiPol enz.