Mobiliteit- Vacante plaatsen inspecteur Algemene Steundienst

Onze zone gaat over tot het openstellen van vacante plaatsen mobiliteit voor inspecteur van de Algemene Steundienst (ASD). 

Blauw ledlicht

De hieronder beschreven functie is enkel vacant voor politiepersoneel. O.w.v. een lopende beroepsprocedure kan 1 plaats INP nog toegewezen worden aan de betrokken AINP. Momenteel heeft de PZ Maasland 3 plaatsen INP algemene steundienst vacant verklaard. 

De functies van inspecteur zijn voorzien binnen de Algemene Steundienst. De ‘Algemene Steundienst’ (ASD) wordt gebruikt als benaming voor de interventiefunctionaliteit binnen de politiezone. 

Enkele kenmerken betreffende de functie:

 • Werkt in een 24-uren permanentiesysteem;
 • Voert interventiebeurten uit in wisselende diensten;
 • Neemt deel aan acties georganiseerd in het kader van de lokale veiligheidsproblematiek;
 • Kan ingezet worden bij het uitvoeren van projecten, gerechtelijk en verkeer van zowel lokale als federale aard;
 • Kan belast worden met de uitvoering van ordediensten op het niveau politiezone;
 • Kan deel uitmaken van de opvorderbare capaciteit;
 • Neemt deel aan de dienst onthaal en voert de taken uit inherent aan deze dienst, waaronder het acteren van klachten en aangiften;
 • Is bereid de uitvoering van bijkomende taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen in het raam van de gespecialiseerde polyvalentie eigen aan een kleine   politiezone;
 • Kan ingezet worden in het kader van een samenwerkingsverband met een andere naburige politiezone of basisteam (NL);
 • Het werkregime wordt georganiseerd conform de arbeidsvoorwaarden bepaald in het statuut van de leden van het operationeel korps van de geïntegreerde politie;
 • Is in theorie inzetbaar voor alle basisfunctionaliteiten en opdrachten in het raam van de MFO-1 en MFO-2.

De gevraagde kennis, vaardigheden en attitudes zijn terug te vinden via HRMob. 
(Link HRMob

Solliciteren kan tot en met 04/06/2021 via de website van HRMob.

Vacature ASD