Aanpassing onthaaluren politiepost Dilsen-Stokkem (Lanklaar)

Vanaf 1 februari 2020 worden enkele wijzigingen doorgevoerd binnen de onthaaldiensten van onze zone. 

De politiezone Maasland omhelst de steden Maaseik en Dilsen-Stokkem en hun deelgemeentes.

Het hoofdcommissariaat met het centraal onthaal bevindt zich op de Maastrichtersteenweg 21 te Maaseik. Hier kan je na afspraak terecht met al je vragen, aangiftes en klachten en dit elke werkdag van 8.00 uur tot 17.00 uur en ’s zaterdags van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Te Dilsen-Stokkem hebben we een onthaalpunt in ons politiecommissariaat gelegen op de Nieuwstraat 32 te Lanklaar.

Omwille van een interne reorganisatie waarbij we een efficiëntere inzet van onze politiemensen op het terrein en een meer klantgerichte benadering nastreven wordt zowel de werking als de openingsuren van het onthaalpunt te Lanklaar aangepast.

Vanaf 1 februari 2020 kan je in ons onthaalpunt te Lanklaar enkel nog terecht voor meldingen en kleine aangiftes. Deze aangiftes betreffen kleine feiten zoals verlies van documenten allerlei, aangiftes van diefstallen/vandalisme en andere gerechtelijke feiten lastens onbekende dader. Voor de andere feiten kan men een afspraak maken ten burele van Maaseik. 

In ons onthaalpunt te Lanklaar kun je voor die kleine aangiftes enkel nog na afspraak terecht op maandag van 9.00 uur tot 12.00 uur, dinsdag van 16.00 uur tot 19.00 uur en donderdag van 14.00 uur tot 17.00 uur, uitgezonderd feestdagen. 

Momenteel proberen we in ons onthaalpunt te Lanklaar nog een burger-aanspreekpunt te behouden elke werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur voor gewone vragen of hulp bij het boeken van een afspraak. 

Voor beide sites werken we met een intussen goed ingeburgerd online-afsprakensysteem: politie - afsprakensysteem . Opgelet: Indien je je aanbiedt voor meer dan een loutere vraag zonder afspraak, kan het zijn dat we je niet onmiddellijk kunnen verder helpen!

Voor een rechtstreekse afspraak met de wijkagent kan u ook nog steeds terecht op onze website: Politie - wijkagent . Hier kan u uw straatnaam en nummer opgeven om dan de gegevens van uw wijkagent te kunnen raadplegen.  Laagdrempelige aanspreekbaarheid van politie binnen je wijk blijft immers voor ons belangrijk. 

Na 6 maanden zal onze vernieuwde onthaalwerking in de politiezone Maasland geëvalueerd worden en indien nodig worden bijgestuurd.

Voor elke oproep voor politiehulp blijft de 101 natuurlijk van toepassing!

'101' - dringende bijstand politie
#beterblauw #totuwdienst