Missie - Visie

Een korte weergave van de visie en de missie van onze politiezone wordt hier weergegeven. 

De politiezone geeft hier invulling aan door enkele stappen te volgen zodat er kwalitatief en kwantitatief opgetreden kan worden. 

Wij, als politiezone, willen de principes van de basispolitiezorg toepassen in de handhaving van de openbare orde en de bestrijding van de criminaliteit.

Om de missie van onze zone te realiseren, dienen we te werken volgens een bepaalde visie.